Dabke Workshop

Dabke Workshop

U?

Friday

At De Voorkamer you can learn the Syrian folk dance Dabke. Amer, who will be the teacher, is a health and food enthusiast, a body builder whose message is that everyone should stay fit and healthy with activities, such as dancing. Come and join at this dynamic workshop.

Bij De Voorkamer kun je de Syrische volksdans Dabke leren. Amer, de dansleraar, is een bodybuilder met een grote interesse in voeding en gezondheid, en zijn boodschap is dat iedereen fit en gezond kan blijven met activiteiten zoals dansen. Doe lekker mee aan deze dynamische workshop.

Unable to show videos. Please click here to accept cookies and enable embedding of videos.
This website uses cookies. More information here.
× Accept Cookies More information