Public art: AKMAR – Vanitas

Public art: AKMAR – Vanitas

U?

Location: Korte Minrebroederstraat

AKMAR is a multidisciplinary artist working with a range of disciplines, from video and computer generated work to physical sculptures. Vanitas is about digital transience and refers to still lifes from the 16th century, in which flowers all bloom at the same time, while they in reality never do. In the installation, AKMAR brings together digital flowers created from different computer programs that represent different generations of computer eras. The oldest flowers date from 1991, when Windows 3.1 was still operating.

AKMAR is een multidisciplinaire kunstenaar die werkt in verschillende disciplines, van video en door computers gegenereerd werk tot fysieke sculpturen. Vanitas gaat over digitale vergankelijkheid en verwijst naar stillevens uit de 16e eeuw, waarin bloemen altijd tegelijk bloeien, terwijl dat in de werkelijkheid nooit zo is. In de installatie brengt AKMAR digitale bloemen gecreëerd met behulp van verschillende computerprogramma's, die verschillende computertijdperken vertegenwoordigen, samen. De oudste bloemen dateren uit 1991, toen Windows 3.1 nog het besturingssysteem was.

www.akmar.nl

Unable to show videos. Please click here to accept cookies and enable embedding of videos.

You might also like

This website uses cookies. More information here.
× Accept Cookies More information