Public art: Cem Berendsen & Wessel Kok – FROM NOISE

Public art: Cem Berendsen & Wessel Kok – FROM NOISE

U?

Location: Neude

What happens when you embrace noise? FROM NOISE is an audio-visual sculpture consisting of countless noise frequencies. The noise is used as a building block in an abstract landscape that gives birth to a new vocabulary halfway between digital and human. A shared reflective space where visitors are invited to surrender to the disruptive nature of noise. 

Wat gebeurt er als je ruis omarmt? FROM NOISE is een audiovisueel sculptuur bestaande uit talloze ruisfrequenties. De ruis wordt gebruikt als bouwsteen in een abstract landschap waarin er een tussentaal ontstaat die het digitale en het menselijke combineert. Een gedeelde reflectieve ruimte waar de toeschouwer wordt uitgenodigd om zich over te geven aan het disruptieve karakter van ruis.

Unable to show videos. Please click here to accept cookies and enable embedding of videos.

You might also like

This website uses cookies. More information here.
× Accept Cookies More information