The Body Electric (Koen Delaere)

The Body Electric (Koen Delaere)

U?

The performative character of the work of painter Koen Delaere can be compared to experiencing a live music performance or to making music in which meaning evolves while listening and playing. A spontaneity that is reflected throughout a concert: there is a randomness, improvisation and controlled chaos.

For Le Guess Who?, Delaere worked on a special project, The Body Electric, which concentrates on the body as a thinking / acting machine. For this he invited five composers/musicians to join his project. This results in five new monumental paintings as well as five new musical performances in which improvisation and the body are used as a vantage point.

Het performatieve karakter van het werk van schilder Koen Delaere is te vergelijken met de ervarin bij een live muziekoptreden of als je zelf muziek maakt. De betekenis verandert telkens tijdens het luisteren en spelen. Een spontaniteit zoals tijdens het concert: met toeval, improvisatie en gecontroleerde chaos.

Voor Le Guess Who? heeft Delaere een speciaal project gemaakt, The Body Electric, dat zich richt op het lichaam als een machine die denkt en doet. Hij heeft hiervoor vijf componisten en musici gevraagd om mee te werken. Het resultaat bestaat uit vijf monumentale nieuwe schilderwerken en vijf nieuwe muziekperformances waarin improvisatie en het lichaam het vertrekpunt vormen.

Unable to show videos. Please click here to accept cookies and enable embedding of videos.
This website uses cookies. More information here.
× Accept Cookies More information