Open call: public art at Le Guess Who?

Open call: public art at Le Guess Who?

Tue Jun 15th
Unable to show videos. Please click here to accept cookies and enable embedding of videos.

For the Dutch text, please scroll down.

Le Guess Who? is inviting artists to present their work in the public space of Utrecht in the weeks before and during the festival weekend, November 11-14, 2021. 

In collaboration with creative agency Triomf we welcome artists from various disciplines and offer the opportunity to present existing or new work. We are looking for artists whose work encourages people to meet each other and exchange ideas, and that facilitates connections between the festival’s venues. Le Guess Who? focuses on sharing unknown and underrepresented stories and is looking for artists that can relate to that subject matter. We really appreciate experimentation and are open to all kinds of ideas. We especially think it is important to inspire residents of the city of Utrecht that do not know Le Guess Who? very well yet.

About Le Guess Who?
Le Guess Who? is a festival that is dedicated to boundary-crossing music & culture from all over the world. Le Guess Who? presents sounds that you don't get to hear so often in other places, but we think deserve attention because they can challenge you and enrich your worldview. Le Guess Who? challenges its visitors in an inspiring way: on stage, the performing artists show the awe-inspiring diversity of human creativity, wherever it comes from. During four days, our program displays extraordinary musical performances, as well as exhibitions, art installations, film screenings, talks and satellite events throughout the entire city of Utrecht.

Satellite Events
The artworks presented will be part of our Satellite Events. Satellite translates the mission of Le Guess Who? to different events and projects throughout the city of Utrecht, to a broad and local audience. With Satellite, we gather all kinds of different sounds from the city, which we present to the residents of Utrecht and our (international) festival visitors. This includes music and live performances, as well as art exhibitions, film screenings, food markets, dinners together, talks, and educational projects. We do this together with cultural and social institutions, grassroots initiatives, catering entrepreneurs, and community centers based in Utrecht. Satellite is an open space that aims to make the whole city intertwined with Le Guess Who?

Guidelines
The artwork may take many forms, like visual artworks suchs as installations, light art or paintings, but also performance art and theatre.
Our team will select a number of locations throughout the city where the works will be presented. You do not need to include an exact location in your plan. However, suggestions for suitable locations in the city are always welcome.
A fee is available and will be agreed upon in consultation.

How to apply and deadline
- You can respond to the open call until July 15th. The first interviews will take place on July 19th and 20th.
- Send your application to hanan@leguesswho.com. If you have any questions, you can also contact Hanan.
- The selected artists, together with a team from Le Guess Who? and Triomf, will collaborate on the productional and financial execution of the project.
- After the selection, we will assist you in the development and production phase of the project. Therefore you are also welcome to sign up if you have a great idea but are still unsure about the exact implementation.

Required documents
- A description of your plan or idea (minimum 1 A4), supported by a visual if possible. Also describe the artistic vision and objective of the project. If you already have a detailed plan, we are of course happy to receive it.
- Your portfolio
- Your resume
- If available: a budget or cost overview

 

Le Guess Who? nodigt makers uit om werk te tonen in de publieke ruimte in aanloop naar en tijdens het festivalweekend, 11-14 november 2021.

In samenwerking met creatief bureau Triomf verwelkomen we makers uit verschillende disciplines en bieden we ruimte voor bestaand en nieuw werk, dat ontmoeting en uitwisseling tussen mensen stimuleert en onze locaties verbindt. Le Guess Who? richt zich op het delen van onbekende en ondervertegenwoordigde verhalen en zoekt makers die zich daaraan relateren. We houden van experiment en staan open voor uiteenlopende ideeën. We vinden het vooral belangrijk dat ook inwoners van de stad Utrecht, die het festival niet bezoeken, geprikkeld worden. 

Over Le Guess Who?
Le Guess Who? is een festival voor grensverleggende muziek en cultuur van over de hele wereld. Le Guess Who? presenteert geluiden die je op andere plekken niet te horen krijgt, maar volgens ons juist aandacht verdienen omdat ze je kunnen verrijken. Op LGW word je uitgedaagd en raak je geïnspireerd: artiesten verleggen de grenzen van wat je als bezoeker gewend bent. Ze leiden je naar het een idee van iets groters: de ontzagwekkende diversiteit van menselijke creativiteit, waar die ook vandaan komt.. Ieder jaar in november neemt het festival de stad Utrecht vier dagen lang over met muziekoptredens, film, beeldende kunst, talks en community events.

Satellietprogramma
De werken zullen deel uitmaken van ons satellietprogramma. Satelliet omvat alle evenementen en projecten waarmee we de missie van Le Guess Who? uitdragen naar de stad Utrecht voor een breed en lokaal publiek. We verzamelen een scala aan geluiden en verhalen die we delen met de stad en met onze (internationale) bezoekers. We doen dat via onder andere muziek en live performances, exposities, kunst, film, samen eten en talks. We organiseren het satellietprogramma met Utrechtse culturele- en maatschappelijke instellingen, grassroots initiatieven, horeca ondernemers, buurtcentra en bewoners. Satelliet is een open plek die de hele stad in het teken stelt van het andere geluid. Voorbeelden van satellietevenementen uit het verleden zijn Le Mini Who? en Lombok Festival.

Richtlijnen
Het werk mag vele vormen aannemen; bijvoorbeeld beeldende werken zoals een installatie of lichtkunst, maar ook performance art, theater, enzovoorts. Het is in ieder geval belangrijk dat het werk geplaatst kan worden in de publieke ruimte. 
Ons team kiest een aantal belangrijke plekken uit in de stad, waar de werken getoond gaan worden. Een exacte locatie hoef je dus zelf niet mee te nemen in het plan. Tips voor passende locaties zijn altijd welkom. 
Er is een honorarium beschikbaar voor deze opdracht. Dat wordt in overleg, afhankelijk van het werk, afgestemd.

Aanmelding en deadline
Reageren op de open call kan tot en met 15 juli. De eerste ronde van gesprekken vindt plaats op 19 en 20 juli 2021. Stuur je aanmelding naar hanan@leguesswho.com. Bij vragen kun je ook contact opnemen met Hanan.

De geselecteerde makers zullen samen met een team van Le Guess Who? en Triomf aan de slag gaan met de productionele en financiële uitwerking van het plan. Er is ruimte voor ontwikkeling en productionele ondersteuning. Zodoende ben je ook welkom om je aan te melden als je een goed idee hebt maar nog twijfelt over de uitwerking.

Meld je aan met de volgende documenten:
- Een uitwerking van het plan of idee op papier (minimaal 1 A4), eventueel ondersteund met beeldmateriaal. Beschrijf hierin ook jouw visie en doelstelling.
- Indien je al een uitgewerkt plan hebt, kun je dat toesturen.
- Je Portfolio
- Je cv
- Indien aanwezig; een begroting of kostenoverzicht

 

Photo by Juri Hiensch 

Latest news

This website uses cookies. More information here.
× Accept Cookies More information