De Witte Kunst

De Witte Kunst

U?

Sunday

De Witte Kunst is a Dutch musical ensemble consisting of multi-instrumentalist Lyckle de Jong and songwriter and singer Koen van Bommel. In their songs they dream about a better world, resulting in a manifesto that raises more questions than it answers.
 
De Witte Kunst is een Nederlandse muziekgroep, bestaande uit multi-instrumentalist Lyckle de Jong en schrijver en zanger Koen van Bommel. In hun liedjes dromen ze over een betere wereld, met als resultaat een manifest dat eerder vragen oproept dan ze beantwoordt.

Unable to show videos. Please click here to accept cookies and enable embedding of videos.

Bandcamp

Unable to embed. Please click here to accept cookies and enable playing of music.
This website uses cookies. More information here.
× Accept Cookies More information