Nagasaki Swim

Nagasaki Swim

U?

Sunday

Jasper Boogaard has felt at home in Rotterdam all his life, but to find his musical peers he needed to look elsewhere – in Philadelphia, home to bands like Hop Along, Alex G and Algernon Cadwallader. Upon his return from an internship at a recording studio in Philadelphia, Jasper felt homesick. It would become the foundation for his band Nagasaki Swim.
 
Jasper Boogaard voelt zich al zijn hele leven thuis in Rotterdam, maar zijn muzikale gelijken moet hij elders zoeken – in Philadelphia, de stad van bands als Hop Along, Alex G enAlgernon Cadwallader. Na een stage in een opname studio in Philadelphia, voelt Jasper heimwee bij thuiskomst. Het legde de basis voor zijn band Nagasaki Swim.

Unable to show videos. Please click here to accept cookies and enable embedding of videos.

Bandcamp

Unable to embed. Please click here to accept cookies and enable playing of music.
This website uses cookies. More information here.
× Accept Cookies More information